NoodnummersMedische spoeddienst                         tel. 100
Politie                                                     tel. 101 of gsm 112

Brandweertel. 100 of gsm 112
niet-dringende oproep: tel. 03 488 50 00


(24 uur op 24 uur bereikbaar)  Vermeld steeds: juiste adres van de plaats van de brand of ongeval  aard en ernst van de brand of hulpverlening  aantal slachtoffers en eventueel aard van de verwondingenZiekenwagendienst Rode Kruis 105
Childfocus 110
Antigifcentrum 070 245 245
Brandwondencentrum  03 217 75 95
Tele-onthaal  106
Veiligvrijenlijn 078 15 15 15
Zelfmoordpreventie 02 649 95 55
Kinder- en jongerentelefoon 0800 15 111
Kankerfoon

(elke werkdag van 9 tot 13 uur, maandag tot 19 uur)

0800 15 802
Vlaamse kankertelefoon

(elke werkdag van 9 tot 17 uur)

078 150 151
Autisme telefoon 078 15 22 52
Druglijn 078 15 10 20
Kindermishandeling - vrouwencentrum tel. 015 20 21 31 (Mechelen)                                                                    tel. 03 230 41 90 (Antwerpen)