NoodnummersMedische spoeddienst                         tel. 100
Politie                                                     tel. 101 of gsm 112

Brandweertel. 100 of gsm 112 niet-dringende oproep: tel. 03 488 50 00
(24 uur op 24 uur bereikbaar)  Vermeld steeds: juiste adres van de plaats van de brand of ongeval  aard en ernst van de brand of hulpverlening  aantal slachtoffers en eventueel aard van de verwondingenZiekenwagendienst Rode Kruis
105
Childfocus
110
Antigifcentrum
070 245 245
Brandwondencentrum 
03 217 75 95
Tele-onthaal 
106
Veiligvrijenlijn
078 15 15 15
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
Kinder- en jongerentelefoon
0800 15 111
Kankerfoon
(elke werkdag van 9 tot 13 uur, maandag tot 19 uur)

0800 15 802
Vlaamse kankertelefoon
(elke werkdag van 9 tot 17 uur)

078 150 151
Autisme telefoon
078 15 22 52
Druglijn
078 15 10 20
Kindermishandeling - vrouwencentrum
tel. 015 20 21 31 (Mechelen)                                                                    tel. 03 230 41 90 (Antwerpen)