DORPSRAAD KONINGSHOOIKT vzwDirk Frans                  voorzitter
Jozef Dirickx              ondervoorzitter
Greet Callens             secretaris
Yannick Vermetten     penningmeester
Thierry Suetens         bestuurder


Leden:

René Konings, Lucien Herijgers, Eddie Siebens, Walter Cauwenberghs, Gaston Uytterhoeven,
Marga Reyntjens, Jo Docks, Johan Koning, Xander De Vos, Rutger Wuyts


Dorpsraad Koningshooikt wil ruimere werking én uitbreiding. Geďnteresseerd ?
Reeds voor de fusie met Lier was er in Koningshooikt een erkende cultuurraad. In 1977, na de oprichting van een Lierse cultuurraad, bleef de Hooiktse als Dorpsraad verder bestaan en ook ononderbroken verder werken.In de loop van al die jaren werden heel wat activiteiten georganiseerd, waaronder reeds 32 jaar een jaarmarkt, tal van tentoonstellingen en vieringen, en de laatste jaren ook een actieve ondersteuning van de kerstmarkt.
Als doel stelt de raad zich de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en het dorpsgevoel, de leefbaarheid en de gezelligheid in Hooikt te stimuleren. Bij het organiseren van activiteiten worden ook de plaatselijke handelaars zoveel mogelijk betrokken.Omdat er recent wel geďnteresseerden waren die lieten blijken dat ze willen meewerken werkte het bestuur een manier uit om iedereen de kans te geven zich in te zetten voor het dorpsgebeuren. Om dit zo democratisch mogelijk te doen zal iedere Hooiktenaar zich kunnen kandidaat stellen om lid te worden van een uitgebreide algemene vergadering, om zo het bestuur te adviseren en mee activiteiten uit te werken. Na een jaar lid te zijn, zal men zich ook kunnen kandidaat stellen om bestuurslid te worden. Bedoeling is alzo een brede basis en een ruime samenwerking te vormen. Op die manier kan de dorpsraad ook een niet-politieke schakel vormen tussen de dorpsgemeenschap en de gemeentelijke overheid.

Meer info kan via de voorzitter, Dirk Frans Tel. 0478 93 88 06

emailadres :dorpsraad @koningshooikt.be

Geplande activiteiten:

Vergaderingen Dorpsraad

telkens de 2e maandag van de maand, met uitzondering van de maand juli