DORPSRAAD KONINGSHOOIKT vzwVoorzitter : Dirk Frans
Secretaris: Bart De Wit
Dorpsraad Koningshooikt wil ruimere werking én uitbreiding. Geïnteresseerd ?
Reeds voor de fusie met Lier was er in Koningshooikt een erkende cultuurraad. In 1977, na de oprichting van een Lierse cultuurraad, bleef de Hooiktse als Dorpsraad verder bestaan en ook ononderbroken verder werken.In de loop van al die jaren werden heel wat activiteiten georganiseerd, waaronder reeds 32 jaar een jaarmarkt, tal van tentoonstellingen en vieringen, en de laatste jaren ook een actieve ondersteuning van de kerstmarkt.
Als doel stelt de raad zich de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en het dorpsgevoel, de leefbaarheid en de gezelligheid in Hooikt te stimuleren. Bij het organiseren van activiteiten worden ook de plaatselijke handelaars zoveel mogelijk betrokken.Omdat er recent wel geïnteresseerden waren die lieten blijken dat ze willen meewerken werkte het bestuur een manier uit om iedereen de kans te geven zich in te zetten voor het dorpsgebeuren. Om dit zo democratisch mogelijk te doen zal iedere Hooiktenaar zich kunnen kandidaat stellen om lid te worden van een uitgebreide algemene vergadering, om zo het bestuur te adviseren en mee activiteiten uit te werken. Na een jaar lid te zijn, zal men zich ook kunnen kandidaat stellen om bestuurslid te worden. Bedoeling is alzo een brede basis en een ruime samenwerking te vormen. Op die manier kan de dorpsraad ook een niet-politieke schakel vormen tussen de dorpsgemeenschap en de gemeentelijke overheid.

Meer info kan via de voorzitter, Dirk Frans Tel. 0478 93 88 06Voorzitter:                         Dirk Frans
Ondervoorzitter:                 Francinne Schroven
Secretaris:                        Bart De Wit
Financieen:                       Gaston Uytterhoeven

Leden:  
                        
Achiel Aertgeerts,
René Konings, Lucien Hereygers, Thierry Suetens, Sylvie Bracqué, Ivo Osier, Walter Cauwenberghs,  Pieter Volckaers


emailadres :dorpsraad @koningshooikt.be

Geplande activiteiten:
**Vergaderingen Dorpsraad
telkens de 2e maandag van de maand, met uitzondering van de maand juli **

 
Reglement 2019
Inschrijvingsformulier