Pieter Van Reeth

0497106169
www.onssteentje.be
www.tkabouterhuisje.be
www.strider.be


Vzw "ons steentje" begeleid ouders van levensbedreigend zieke kinderen


"Ons Steentje" baseert zijn werking op ervaring. De ervaring van ouders met levensbedreigend zieke kinderen. Ze vormt een eerstelijns aanspreekpunt voor de doelgroep en verwijst door naar reeds bestaande initiatieven.
Door de versnippering tegen te gaan en sterke samenwerkingsverbanden, streven we naar een vangnet voor ouders met levensbedreigend zieke kinderen.
==> Want elk kind heeft het recht om zijn of haar ouders bij zich te hebben.

Coaching:
De ervaringsdeskundige vertrekt vanuit een behoefteanalyse bij het gezin thuis of in het ziekenhuis. Zijn eigen ervaring geeft al snel vertrouwen en wat volgt is een open gesprek.
Zorgen, bekommernissen worden opgepikt en zo goed mogelijk ingevuld.
Zorgen bij onze doelgroep zijn zeer uiteenlopend, van financiŽle moeilijkheden, de nood aan lotgenotencontact, maar zeer vaak ook de "voor de hand liggende" praktische zorgen.
We empoweren ouders om vol moed deze dikwijls acute periode te overbruggen.

Al wat medische/informatieve zaken betreft koppelen we terug naar het Antikankerfonds en/of het ziekenhuis waar het kind in behandeling is. We gaan steeds trachten de reeds bestaande initiatieven aan te spreken.
Vaak gebeurt het dat er geen duidelijke oplossing is, dan gaan wij actief en creatief op zoek naar een oplossing met als doel het gezin meer rust te geven en hun zorgen naast de zorg van het kind zo goed het kan weg te nemen.

Onze behoefteanalyses leren ons dat er nog vele hiaten bestaan in het systeem... deze gaan we aankaarten bij de instanties en of sterke partners zoals het Vlaams PatiŽntenplatform en overheid.